Kaj storiti v primeru smrti v domu starejših občanov?


Po obvestilu svojcem (telegram, telefonsko) o nastopu smrti iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari na upravi doma starejših občanov. Za prevoz pokojnika pokličite pogrebno službo Mežnar, Tržič (GSM.: 041/922-716).Svojcem umrlega priporočamo, da se pred naročilom pogrebnih storitev pogovorijo o svojih željah in pričakovanjih, zlasti o tem kakšen bo pogreb (klasični ali žarni).


Za naročilo prevoza ali upepelitve potrebujete naslednje:

o Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)
o Potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu
o Sliko pokojne/-ga