Kaj storiti v primeru smrti na domu?


Svojci umrlega morajo o smrti najprej obvestiti krajevno pristojni zdravstveni dom, ki na tem območju opravlja mrliško ogledno službo. Telefonske številke pristojnih zdravstvenih domov smo za vas zbrali na tej povezavi.
 
 
Mrliški ogled opravi splošni zdravnik, ki o opravljenem mrliškem ogledu izda potrebno dokumentacijo-potrdilo o opravljenem mrliškem ogledu. Po opravljenem mrliškem ogledu, svojci pokličete pogrebno službo Mežnar, Tržič (GSM: 041/922-716) in se dogovorite za prevoz pokojnika in drugih pogrebnih storitev.
 
 
Svojcem umrlega priporočamo, da se pred naročilom pogrebnih storitev pogovorijo o svojih željah in pričakovanjih, zlasti o tem kakšen bo pogreb (klasični ali žarni).
 
 
Za naročilo prevoza ali upepelitve potrebujete naslednje:

o Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)
o Potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu
o Sliko pokojne/-ga