Kaj storiti v primeru smrti?

Nastop smrti je za svojce in bližne boleč in tragičen dogodek, zato v podjetju skušamo svojim strankam celoten proces olajšati ter jim prihraniti vse nepotrebne poti ter kar najbolj zmanjšati stres, ki je vedno prisoten. Na spletni strani podjetja Pogrebne storitve Mežnar smo vam pripravili nekaj nasvetov, kaj storiti v primeru smrti bližnega.

Postopki se razlikujejo glede na to, kje je pokojni preminil, zato smo vam osnovne napotke o ukrepanju razdelili na tri vsebinske sklope:
 


Pokojnike, ki bodo upepeljeni, oblečemo v obleko za upepelitev.